Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego Ursus w dniu 28.06.2018 r. :

     

    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego Ursus z dnia 11.10.2017 r. :

     

    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego Ursus z dnia 18.08.2017 r. :

     Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego Ursus z dnia 29.06.2017 r. :